להדפסה

בְּנֵי יַעֲקֹב

ליעקב אבינו נולדו 12 בנים ובת מארבע נשותיו. כל הבנים היו לאבות שבטי ישראל. בין השבטים נימנו גם בניו של יוסף, אשר יעקב אימץ לו כבנים (בבראשית מ"ח).
סדר הלידה והאמהות (לפי בראשית כ"ט-ל', ל"ה):
בני לאה - ראובן, שמעון, לוי, יהודה.
בני בלהה - דן, נפתלי.
בני זלפה - גד, אשר.
בני לאה - יששכר, זבולון, דינה.
בני רחל - יוסף, בנימין.
בניו של יוסף - מנשה ואפרים (בראשית מ"א 52-51).